Právo na vaší straně

Pojišťovny: Krácení renty po novelizaci

21.11.2018

Renta

Dobrý den. Chtěla bych poprosit o radu. V roce 1990 mi byla uznána nemoc z povolání.Od té doby pobírám zdravotní rentu ČID 1 stupně..Momentálně jsem na ÚP a renta se mi zkracuje o minimální mzdu,kterou každý rok zvyšují,čili mě se ne mým přičiněním krástí renta.jsem u --- pojišťovny.Od 1.10.2018 se prý změnil zákon a minimální mzda by se měla počítat ta,která byla při registraci na ÚP,v mém případě z roku 2014. Bohužel,pojišťovna mi stále odečítá aktuální minimální mzdu a v příloze vám posílám její vyjádření. Vážená paní K., obracíme se na Vás v souvislosti s náhradou škody na zdraví z důvodu nemoci z povolání ze dne 10. 3. 1990. Dne 1. 10. 2018 vstoupil v účinnost zákon č. 181/2018 Sb., na základě kterého dochází ke změně ustanovení § 271b odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Novela upravuje postup při určení výše výdělku dosahovaného po pracovním úrazu v případě zaměstnance, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Novela oproti předchozí úpravě stanoví, že za výdělek po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je považována minimální mzda ve výši platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Novela se vztahuje výhradně na případy, ve kterých je na základě zákona č. 262/2006 Sb. za výdělek dosahovaný po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance vedeného v evidenci uchazečů o zaměstnání považována minimální mzda. Přepočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se zohledněním výše minimální mzdy platné v den prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání se tak týká pouze těch poškozených, kterým je jako dosahovaný výdělek zohledňována částka minimální mzdy na základě zákona č. 262/2006 Sb. V případech, na které dopadá zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, kdy zákonná úprava neobsahovala institut minimální mzdy a kdy se za dosahovaný výdělek uchazeče o zaměstnání považoval a dosud považuje tzv. fiktivní výdělek, kterého by zaměstnanec dosahoval v zaměstnání, které by mohl, nebýt pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dosahovat u jiného zaměstnavatele, se přepočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti neprovádí. Výše uvedený závěr znamená, že novelizace zákoníku práce se týká pouze případů posuzovaných podle zákona č. 262/2006 Sb. Nevztahuje se na pracovní úrazy nebo nemoci z povolání, které jsou posuzovány podle zákona č. 65/1965 Sb., neboť zákoník práce tehdy neupravoval jako dosahovaný výdělek uchazeče o zaměstnání minimální mzdu a v praxi byl při výpočtu renty stanoven tzv. fiktivní výdělek, tj. výdělek, kterého by poškozený dosáhl, kdyby pracoval. S ohledem na skutečnost, že Váš nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se řídí ustanoveními zákona č. 65/1965 Sb., který zohledňování minimální mzdy jako fiktivního výdělku po dobu trvání evidence v seznamu uchazečů o zaměstnání neupravuje, nelze na výpočet Vaší náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti aplikovat zákon č. 181/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. S pozdravem jana k.

Dobrý den,

pojišťovna v dané věci postupuje v souladu pracovněprávními předpisy.