Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Zvýšení mzdy při výpovědní lhůtě

6.12.2017

Výpovědní lhůta

Dobrý den. Potřebovala bych poradit. Dne 1.11.2017 jsem podávala výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou tzn., že končím k 31.12.2017. Od 1.11. 2017 se ostatním zaměstnancům zvedal plat. Tedy podepisovali nový platový výměr. Mě bylo řečeno, že já, jakož to zaměstnanec ve výpovědní lhůtě, na zvýšení nemám nárok. Nyní, jako vedoucí provozovny beru stejně, jako moji podřízení. Opravdu nemám nárok na zvýšení platu, jako ostatní moji kolegové? Děkuji, Barbora

Vážená paní Barboro,

ve Vašem případě by bylo nutné seznámit se s Vaší pracovní smlouvou a podmínkami vyplácení mzdy.

Pokud jste ve smlouvě neměla ustanovení o tom, že v případě výpovědi se na Vás nevztahuje zvyšování platů, je postup zaměstnavatele nezákonný. Pokud jste výměru mzdy měla ustanovenu vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou, je třeba si tyto opět pročíst a zjistit, zda se ustanovení o zvyšování platů nezmiňuje i o případech výpovědní doby.

Pokud ani v těchto dokumentech není jasně formulována klauzule o nezvyšování platu zaměstnanců ve výpovědné době, je postup zaměstnavatele opět protizákonný (různé zacházení se zaměstnanci).

S pozdravem
Vaše nároky.cz