Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Náhrada mzdy po skončení pracovní smlouvy

14.11.2018

Pracovní úraz

Dobrý den. Chci se zeptat jestli je mi zaměstnavatel povinen proplácet náhradu mzdy při 100% uznaném pracovním úrazu i po skončení pracovní smlouvy v případěže nemocenská pokračuje dale? Děkuji Jakub

Dobrý den,

ve vašem případě je nutné brát v potaz ustanovení § 386 odst. 1 zákoníku práce: „Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při výkonu práce na základě dohody o pracovní činnosti uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva vyplývající z odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání tím nejsou dotčena.“

Náhrada ztráty na výdělku je poskytována pouze během doby, na kterou byl vztah ujednán.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz