Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nárok na odstupné

26.11.2018

Nárok na odstupné

Dobrý den,dostala jsem výpověď od agentury v listopadu tohoto roku.A mám smlouvu do února 2019 mám nárok na odstupné.Děkuji za odpověď

Dobrý den,

dle zákoníku práce náleží odstupné zaměstnanci, který dostal výpověď z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

Pokud tedy důvod Vaší výpovědi byl jeden z výše uvedených, nárok na odstupné máte.

S pozdravem

Vaše nároky.cz