Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nárok na odstupné při absenci adekvátního zařazení

2.7.2018

Nárok na odstupné

Mám takový problém: 18. 10. 2017 se mi stal úraz, nikoliv pracovní, ale nezaviněný. Zaměstnán jsem byl v té době jako ekonom na Střední technické škole ve Znojmě. Moje pracovní neschonost trvala od 18. 10. 2017, kdy se úraz stal, do 29. 6. 2018 se střídavým pobytem v nemocnici /úraz levé ruky po pádu při cestě do zaměstnání, operace, reoperace, náhrada ramenního kloubu,/. Ředitel v době mé pracovní neschopnosti zaměstnal jinou ekonomku /nemohl čekat až se vrátím/. Po návratu z pracovní neschopnosti jsme se dohodli, že mi zruší jmenování a dá za organizaci výpověď od 1. 9. 2018, převzetí jsem podepsal 28. 6. 2018. Táži se mám-li nárok na odstupné, když zaměstnavatel vzhledem k přijetí nové ekonomky nemá pro mě adekvátní pracovní zařazení. Nárok mi nebyl přiznán. Děkuji za odpově'd. Ing. Milan Kunc.

Dobrý den,

v případě ukončení pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodu nadbytečnosti v důsledku organizační změny přísluší zaměstnanci odstupné, jehož výše závisí na délce trvání pracovního poměru. Nejméně přitom činí jednonásobek průměrného výdělku, nejvíce trojnásobek průměrného výdělku.

S pozdravem Vaše nároky.cz