Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Neoprávněné krácení mzdy

28.6.2018

Nevyplacená mzda

Dobrý den, pracuji jako řidič MKD (ve dvojposadce) se zaručenou min.mzdou, nerovnoměrnou pracovní dobou a souhlasem na vysílání na pracovní cesty. Ve výplatní pásce nemám vykázánu ,, pohotovost"za dobu strávenou za jízdy na sedadle spolujezdce. Není tedy ani zaplacena.Muj dotaz zni: Jde v tomto případě o neoprávněné krácení mzdy jež by případně mohlo být důvodem k okamžitému rozvázání pracovního poměru? (Zaměstnavatel mi v poslední době navíc bezdůvodně znatelně krátí nenárokové části mzdy) Děkuji moc za odpověd.

Dobrý den,

podle nařízení vlády č. 289/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, se pracovní pohotovostí podle § 78 odst. 1 písm. h) zákoníku práce rozumí i doba strávená řidičem za jízdy na sedadle spolujezdce. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

Podle zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr mimo jiné proto, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu náhradu mzdy anebo jakoukoli její část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku. Často je splatnost mzdy upravena pracovní smlouvou. V této souvislosti je nutné poznamenat, že se nejedná např. o omyl mzdové účetní, ale o vědomé porušení povinnosti zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci za vykonanou práci. Jestliže by však zaměstnavatel, který se o takové chybě dozvěděl, zjištěnou nesprávnost bez zbytečného odkladu neodstranil a nezjednal nápravu, je i v tomto případě dán důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru. Doporučím Vám tedy v první řadě zaměstnavatele informovat o takovém problému a dát mu možnost nápravy.

Pokud zaměstnanec okamžitě zruší pracovní poměr, náleží mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní doby.

Budete-li mít problémy s vyplacením odměny za dobu pracovní pohotovosti, popř. náhradou mzdy po okamžitém zrušení pracovního poměru, zadejte si případ přes naše internetové stránky (https://www.vasenaroky.cz/zadat-pripad) a my jej rádi posoudíme.