Právo na vaší straně

Bydlení: Neoprávněné využití finančních prostředků výborem z FO

31.5.2018

Nesprávné vyúčtování služeb

Dobrý den, v zákonné lhůtě jsem podala reklamaci na vyúčtování záloh na služby .za rok 2017. Byla doručena převzata 25.4.2018 výborem SVJ. Výbor má reklamaco vyřídit do 30dnů. K dnešnímu dni 29.5.2018 nemám žádnou odpověď. Jaký je další postup při řešení této záležitosti? Druhá věc - je důvodné podezření, že výbor neoprávněně použil finanční prostředy z FO , be z souhlau společenství vlastníků jbytových jednotek. Co se dá dělat v tomto případě? Děkuji. Tobiášová

Dobrý den,

v případě prodlení při vyřizování námitek ohledně vyúčtování je možno po poskytovateli služeb (v tomto případě po SVJ) požadovat pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení.

Co se týče Vašeho druhého dotazu, pokud výbor opravdu neoprávněně použil finanční prostředky bez souhlasu vlastníků a způsobil tak škodu, bylo by možné podat žalobu a domáhat se náhrady této škody, případně by se mohlo jednat i o trestný čin ve smyslu podvodu.

Zpět do Bydlení