Právo na vaší straně

Bydlení: Nesprávně použitá kauce od pronajímatele

15.10.2018

Nájemní smlouva Ostatní

Dobry den, vážený pane/vážená paní, domnívám se, že kauce, kterou jsem složil mému nedávnému pronajímateli a kterou si ponechal na úhradu škod nebyla použita zcela správně. Rád bych se s vámi poradil, abych si mohl být jistý, že nejsem tratný. Můj pronajímatel nechal byt vymalovat a zaplatil firmu z mé kauce. Nemyslíte, že by mi měl umožnit vymalování svépomocí nebo alespoň mi dát odsouhlasit kalkulaci než byla práce vykonána? Další část kauce použil ke koupi nové pohovky (2500 Kč). V té staré jsem zřejmě udělal dvě malé díry (do 1 cm). Myslím, že škoda šla řěšit i jinak, než koupí zcela nového nábytku. Celkově jsem konsternován, že jsem postaven před hotovou věc. Je možné takto samostatně rozhodovat o způsobu nápravy škody? Děkuji mnohokrát za pomoc, s pozdravem

Dobrý den,

ve vašem případě záleží na tom, jak byla koncipována samotná nájemní smlouva a co všechno bylo obsaženo v předávacím protokolu (ať již při předávání bytu Vám či z Vaší strany zpět pronajímateli). Obecně by se však škoda měla hradit uvedením do původního stavu, tedy pokud by bylo možno pohovku opravit, navrátit ji do původního stavu tímto způsobem. Malování není obecnou povinnost nájemce, pokud tato povinnost není ujednaná v nájemní smlouvě. Jestliže jste se zavázal vrátit pronajímateli byt vymalovaný a takto jste neučinil, může majitel postupovat právě tak, že si k vymalování najde firmu a zaplatí ji ze složené kauce.

Zpět do Bydlení