Právo na vaší straně

Bydlení: Opravy v pronajatém bytě

7.12.2017

Pronajatý byt

Dcera zije v pronajatem byte. Nyni se ji rozbila karma a termostat.Je pronajimatel povinen dat to do poradku?? Musi si dcera ty to opravy hradit sama??

Dobrý den,

nájemce je v případě nájmu bytu povinen hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Co se rozumí drobnými opravami stanovuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které zmiňuje např.

opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí apod., opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní, opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu, kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení a další.

Dle tohoto nařízení další opravy neuvedené v § 4 se považují za drobné, jestliže náklad na jejich opravu nepřesáhne částku1.000,- Kč. Zároveň je stanoveno, že za drobné opravy nelze považovat další opravy, které v kalendářním roce přesáhnou částku rovnající se 100 Kč/m2 předmětného bytu.

Vzhledem k výše uvedenému lze uvést, že oprava karmy a termostatu půjde k tíži nájemce, avšak tato částka nesmí přesáhnout stanovenou výši za kalendářní rok.

S pozdravem
Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení