Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Po podané výpovědi mi odebrali osobní ohodnocení

25.10.2018

Osobní ohodnocení Výpovědní lhůta

Dobrý den, V polovině září jsem podala výpověď. kolem 15.10. jsem dostala výplatnici s částkou 19 744,-, bylo zde uvedené plné osobní ohodnocení. 24.10. mi přišla na účet výplata kde bylo o 2 500,- korun méně než na výplatnici. Začala jsem to řešit a poté přišla paní manažerka s novou výplatnicí kde byla ta částka, kterou mám na účtě a bylo mi řečeno, že mi byla odebrána polovina osobního ohodnocení protože sem podala výpověď. Ráda bych se informovala zda je možné za výpověď odebrat osobní ohodnocení. A také jakto, že mi bylo odebráno už v září, když výpověď začala platit od října. Děkuji

Dobrý den,

v uvedeném případě bude záležet rovněž na tom, jakým způsobem byla tato pohyblivá složka mzdy koncipována. Tedy zda není založena na nějakých objektivně měřitelných skutečnostech, na základě kterých by šlo jednoznačně posoudit, zda jste požadavky na přiznání osobního ohodnocení splnila anebo ne. Pokud však tento příplatek byl sjednán obecně, tedy bez přesnější specifikace, jedná se o nenárokovou část mzdy, o jejímž přiznání rozhoduje pouze zaměstnavatel. Jestliže však již došlo ze strany zaměstnavatele k přiznání osobního ohodnocení, není možné, aby zaměstnavatel zase libovolně rozhodoval o odejmutí těchto částek. Zároveň je nutno zmínit i ustanovení zákoníku práce, které zakazují diskriminaci jednotlivých zaměstnanců a uvádějí, že všem zaměstnancům přísluší za stejnou práci stejná výše mzdy. Pokud by tedy došlo na prokazování, zda Vám nárok na osobní ohodnocení nevznikl (či zanikl), domníváme se, že v této situaci by to byl právě zaměstnavatel, kterého by ohledně této skutečnosti tížilo důkazní břemeno.