Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Pracovní poměr po úmrtí zaměstnavatele

11.7.2018

Ukončení pracovního poměru

Dobrý den.Nevím kam a na koho se obrátit.Zemřel nám zaměstnavatel 26.4 2018 a dodnes s námi firma neukončili pracovni poměr .Stratili jsme pracovní místo a prý nedostaneme ani výplaty za červen a červenec. Zaplatili nám jen květen. Tak co dělat, když sháníte novou práci a nemáte ukončený HPP ?

Dobrý den,

v případě smrti zaměstnavatele jakožto fyzické osoby základní pracovněprávní vztah zaniká. To však neplatí při pokračování v živnosti. Nehodlá-li oprávněná osoba v živnosti pokračovat, zaniká základní pracovněprávní vztah marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele. Pokud pracovní poměr tímto způsobem zanikl, Krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa činnosti zaměstnavatele vystaví zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o zaměstnání, a to na základě předložených dokladů. Pro konkrétnější posouzení Vašeho případu by tedy bylo nutno znát konkrétního zaměstnavatele – zda tedy šlo skutečně o fyzickou osobu či nikoliv.

S pozdravem

Vaše nároky.cz