Právo na vaší straně

Bydlení: Promlčení uplatnění vydržovacího práva

21.5.2018

Ostatní

Dobrý den, nikde jsem se nedočetl jestli může dojít k promlčení uplatnění vydržovacího práva. Není pochyb, že náš soused užíval možná i více než 20 let náš pozemek aniž by o tom věděl. Takže by mu zřejmě v případě žádosti bylo toto právo přiznáno. Před 2 lety jsme nechali nově hranice pozemku zaměřit geodetem a zjistilo se, že máme mít pozemek o velký kus větší než je v současnosti. Soused byl přítomen při vyměřování, dostal oficiální dopis od geodeta a neuplatnil žádnou možnost na námitky. Proto mě zajímá jestli mu již zanikla možnost domáhat se vydržovacího práva na tento pozemek, když už dva roky ho neužívá nevědomky v dobré víře? Nyní nastala situace, že jsme si na tento sporný pozemek dovolili vstoupit, při čemž jsme částečně museli rozplést sousedův plot (ten na našem pozemku). Jsme v právu když chceme, aby soused tento svůj plot odstranil z našeho pozemku? Můžeme si udělat plot nový na nové hranici pozemku a jeho starý případně zbourat pokud to on sám neudělá, nebo mu na něj nesmíme sáhnout ani když je na našem pozemku a měl by si ho odstranit? Může se soused nějakým způsobem bránit a tahat nás po nějakých soudech? Velice děkuji za odpověď

Vážený pane,

Problematiku promlčení upravuje OZ.

Problém ve Vašem případu nastává ve faktu, že vlastnické právo nelze promlčet. I kdyby soused neměl relevantní právní důvod držby (tj. užíval pozemek v dobré víře, že je jeho, ačkoliv k němu neměl např. kupní smlouvy), vydržel by právo na pozemek během 20 let (s právním důvodem během 10 let). Existuje nicméně přechodné ustanovení OZ v § 3066, který říká, že „Do doby stanovené v § 1095 (tj. doba potřebná k mimořádnému vydržení věci, u nemovitosti výše zmíněných 20 let) se započte i doba, po kterou měl držitel, popřípadě jeho právní předchůdce, věc nepřetržitě v držbě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; tato doba však neskončí dříve než uplynutím dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jde-li o věc movitou, a pěti let, jde-li o věc nemovitou.

Veškeré tyto postupy nicméně závisejí i na tom, co je zapsáno v katastru nemovitostí. Pokud je v tomto zapsáno, že sporný pozemek je ve vašem vlastnictví, nemůže soused pozemek vydržet, neboť by nebyl poctivým držitelem. Pokud však tento fakt zapsán není, je třeba následující: Nejlepším způsobem by bylo podat k soudu určovací žalobu na fakt, že pozemek je Váš s tím, že soused ještě nemohl nabýt vlastnického práva vydržením právě s ohledem na § 3066 OZ (pokud ovšem soused nekonal v rámci kupní smlouvy nebo jiného právního faktu, který by ho mohl utvrdit ve vlastnickém právu), aby tento fakt mohl být zapsán i do katastru nemovitostí a na základě rozsudku poté po sousedovi žádat, aby plot odstranil.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení