Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Propustka na noční smenu

8.7.2018

Dovolená

Dobrý den, chci se zeptat, jestli se vztahuje propustka na noční směnu, když máme ten den pohřeb. Zaměstnavatel mi ji nechce dát a říká, že na ni nemám nárok a chce mi vzít dovolenou. To jako může? Děkuji za odpověď :)

Dobrý den,

Nárok na volno v případě překážky v práci se při úmrtí řídí tímto ustanovením:

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

V ostatních případech je nutné využít např. dovolenou nebo se dohodnout se zaměstnavatelem jinak.

S pozdravem, Vaše nároky.cz