Právo na vaší straně

Reklamace/e-shopy: Reklamace smlouvy práce o díle

11.7.2018

Smlouva o dílo

DOBRÝ DEN,nedávno jsme dělali rekonstrukci bytu,smlouvou práce o díle s firmou.Asi ani ne po týdnujsme zjistili závady na sprchovacím koutu.Nyní mi pán z firmy nebere telefon a nereaguje na sms.Jak postupovat při reklamaci?Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

podstatným ve Vašem případě je to, zda závady na sprchovém koutě nebyly zjevné a nemohly být odhaleny již při převzetí díla. V takovém případě by mohl zhotovitel namítnout, že jste závady neuplatnili včas. Skryté vady následně musíte u zhotovitele uplatnit nejpozději do 5 let od převzetí díla. Vady je dále nutno rozlišit na takové, které smlouvu porušují podstatným způsobem a na takové, které nepodstatným. V prvním případě máte právo na slevu z ceny, odstranění vady či odstoupení od smlouvy o dílo. Ve druhém případě byste mohl požadovat pouze slevu z kupní ceny či odstranění vady díla.

S pozdravem

Vaše nároky.cz