Právo na vaší straně

Bydlení: Slovní prodloužení nájemní smlouvy

17.10.2018

Nájemní smlouva Pronajatý byt

Dobrý den, měli jsme smlouvu na dobu určitou, a slovně nám ji majitel prodlouzil. Nájem pravidelně platíme,dnes došel at byt opustíme,a nebo platíme o 6000 více,, což je 50% více

Dobrý den,

Vaši problematiku upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně § 2230 a následující. Pokud jste v pronajatém bytě setrvali po dobu alespoň tří měsíců po skončení nájmu na dobu určitou, automaticky dochází k prodloužení nájmu o tutéž dobu, po kterou trval původní nájem maximálně však o 2 roky. Obecně nesmí zvýšení nájmu přesáhnout 20 % přičemž výsledná výše nájemného navíc nesmí překročit obvyklé nájemné. Pokud nesouhlasíte s daným zvýšením nejste povinni opustit byt, pronajímatel by se musel domáhat zvýšení nájemného u soudu.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení