Právo na vaší straně

Bydlení: Umožnení pronajímateli vstupu do bytu

27.3.2018

Pronajatý byt

Dobrý den, prosím o sdělení, zda je majitel bytu/domu oprávněn požadovat ode mně klíč od bytu/domu, který mám pronajatý a řádně platím nájemné, k umožnění vstupu bez mého souhlasu. Děkuji. Ryšánková

Dobrý den,

pronajímatel nemá právo od Vás požadovat klíče k pronajatému bytu/domu. Pronajímatel má právo na prohlídku nemovitosti za Vaší přítomnosti, oznámí-li Vám tento úmysl v přiměřeném předstihu. Za stejných podmínek jste mu rovněž povinna nemovitost zpřístupnit za účelem provedení potřebných oprav.

Pronajímatel může do nemovitosti vstoupit bez Vašeho souhlasu pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro zabránění vzniku škody nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení – v praxi se jedná např. havárie vody, požár apod.

S pozdravem,

Vaše nároky.cz

Zpět do Bydlení