Právo na vaší straně

Bydlení: Vrácení pozemků či zaplacení jejich ceny

10.7.2018

Kupní smlouva

V roce 1970 byla sepsána kupní smlouva o prodeji rod. domu a současně byly ve smlouvě uvedeny 3HA ZPF tedy polí.Tato pole neměla tehdy cenu a byly tedy převedeny zdarma.Po roce 1990 jsem podal žalobu u OS Ml.Boleslav na neplatnost části kupní smlouvy ,týkající se pozemků a požadoval jsem ,aby soud vydal usnesení o tom,že kupující /dle smlouvy z roku 1970/je povinen uhradit předmětné pozemky nebo je vrátit.,protože nebyly zaplaceny a přešly na nového vlastníka zdarma. Soudní řízení probíhalo a nový vlastník na radu pracovníka ONV Ml.Boleslavc daroval pozemky státu a to se stalo v době ,kdy probíhalo soudní řízení.Na základě toho,že pozemky nový vlastník daroval státu pak soud zastavil řízení a tím věc skončila.Domnívám se,že v době kdy probíhá soud nelze s nemovitou věcí disponovat a že darování státu v době soudního řízení o vrácení pozemků či zaplacení jejich ceny bylo n e z á k o n n é .Prosím o sdělení zda mám pravdu a zda je možné nyní od státu vymáhat soudní žalobou zaplacení pozemků/nikoliv vrácení popzemků,protože stát pozemky již prodal a obohatil se na můj úkor/Mám názor ,že v rámci realizace třetí fáze restitucí,která právě byla zahájena bych měl na zaplacení pozemků od státu nárok.Děkuji předem za odpověď-

Vážený pane

Pokud byly pole převedeny v rámci smlouvy o koupi nemovitosti, nemáte nárok na jejich vrácení, neboť fakt, že tehdy neměly cenu a nyní již ano nezakládá právo na jejich vrácení nebo doplatek ceny. Co se týče ukončeného soudního řízení, nelze toto obnovit, neboť jste se měl bránit již tehdy a Váš nárok na obnovu řízení, popř. jeho přezkum je již promlčen.

Zpět do Bydlení