Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Vyplácení platu v rizikovém těhotenství v Německu

11.10.2018

Těhotenství Vyplácená mzda

Dobrý den, pracuji v Německu (pendler) a jsem na rizikovém těhotenství. Po jakou dobu mi musí zaměstnavatel platit 100%? Po měsíci mi přišlo jen 70% platu. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

nejprve je nutné vypočítat tzv. denní vyměřovací základ (dále jen „DVZ“), který se vypočítá následovně:

 1. Měsíční mzdu podělíme vynásobíme počtem měsíců v roce, následně podělíme počtem dnů roce, tj. DVZ = Vše měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dní
 2. Dále se DVZ redukuje podle zjištěné částky z bodu 1), a to tímto způsobem:
  1. z částky DVZ do 1.000 Kč se započítává 100 %
  2. z částky DVZ 1.000 Kč až 1.499 Kč se započítává 60 %
  3. z částky DVZ 1.499 Kč až 2.998 Kč se započítává 30 %
  4. k částce DVZ nad 2.998 Kč se nepřihlíží
 3. Z částky vypočítané v bodě 2) se vypočítá 70 %, což činí tzv. peněžitou pomoc v mateřství.

Tato částka platí po dobu mateřské dovolené, tedy po dobu max. 28 týdnů po nástupu na mateřskou dovolenou (porodila-li však zaměstnankyně zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů).