Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Výpočet odstupného

22.11.2018

Nárok na odstupné

Dobrý den. K 31.12.2018 mi končí pracovní poměr (dvou měsíční výpovědní doba,výpověď dal zaměstnavatel podle paragrafu 52/písmeno(d).Na základě lékařského posudku vydaného závodním lékařem nemohu dále vykonávat původní práci. Z jakého rozhodného období a se mi bude počítat výše odstupného? Nebudu mít odpracováno 21 dní (odpracováno ke dni 31.12.2018 bude 0 dní) jelikož po ukončení pracovní neschopnosti jsem byl 21 dní doma na průměrné mzdě (zaměstnavatel hledal vhodné pracovní místo,ale nenašel).Nyní až do ukončení pracovního poměru 31.12.2018 čerpám řádnou dovolenou. Velice vám děkuji M.M.

Dobrý den,

průměrný výdělek se bude obecně zjišťovat z rozhodného období, které bude v tomto případě představovat mzdu za měsíc červenec, srpen a září. Bohužel z vašeho dotazu nevyplývá, kdy se Vám konkrétně pracovní úraz stal, proto bychom pro konkrétní posouzení Vašeho případu potřebovali znát podrobnější informace. Pokud však tento průměrný výdělek nepůjde použít (tedy v rozhodném období jste neodpracoval alespoň 21 dnů), bude nutno postupovat dle pravděpodobného výdělku, který zaměstnavatel zjistí z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.