Právo na vaší straně

Pojištění automobilu: Vypovězení pojistné smlouvy na automobil

15.10.2018

Ostatní

Dobrý den, dne 12.11.2017 ve 21:15 hod. jsme uzavřeli pojistnou smlouvu na automobil. Dne 1.10.2018 ve 13hod. jsem tuto smlouvu vypověděl přímo na pobočce pojišťovny. Dnes dorazil dopis z centrály, že výpověď je neplatná, jelikož jsem nesplnil podmínku doručení alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Je to těsné, ale dle mého jsem tuto podmínku splnil (?). Děkuji za odpověď V.M.

Dobrý den,

v tomto by záleželo, zda je v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách sjednáno nějakým způsobem počítání času. Pokud by nebylo a postupovalo by se podle zákonné úpravy, počítala by se šestitýdenní doba až ode dne následujícího po doručení, a uplynula by tedy až 13. 11., což by zřejmě znamenalo nesplnění podmínek pro platnost výpovědi.

Bez možnosti nahlédnout do pojistných podmínek a pojistné smlouvy Vám bohužel nemůžeme dát jednoznačnou odpověď.

S pozdravem, Vaše nároky.cz