Právo na vaší straně

Pojišťovny: Zákonná lhůta na vyřízení odškodnění za trvalé následky

8.7.2018

Odškodnění Trvalé následky

Jak dlouho trvá vyřízení trvalých následků od podání žádosti. U pojišťovny VZP jsme žádost podali před 3 měsíci, po 2 měsících nás poslali k posudkovému lékaři, od této doby uběhl další měsíc a stále žádná odpověď. Je doba vyřízení dána nějakým zákonem ? Děkuji

Dobrý den,

pokud pojišťovna není schopna ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců ode dne oznámení, pojistitel oznamovateli sdělí, proč nelze šetření ukončit; požádá-li o to oznamovatel, sdělí mu pojistitel důvody v písemné formě. Pojistitel má rovněž povinnost poskytnout osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, na její žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu. To však neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.

S pozdravem

Vaše nároky.cz