Právo na vaší straně

Reklamace/e-shopy: Zakoupení balíčku po internetu a možnost jeho vrácení

28.6.2018

Vrácení zboží

Dnes jsem objednala na internetu GERMITOX.Ozval se mi hlas ne moc česky mluvící.Říkal,že poštou balíček pošlou.Chci to zrušit,ale nevím jak.Dotaz-mohu odmítnout převzít balíček,aniž by mě pokutovali?

Dobrý den,

nákupem zboží na internetu jste uzavřela kupní smlouvu, která je pro obě strany závazná. Pokud byste zásilku jen odmítla, může po Vás prodávající požadovat převzetí zásilky a zaplacení kupní ceny. Pouhé nepřevzetí zásilky není odstoupení od smlouvy.

Podle občanského zákoníku má spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu distančně, tzn. prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zásilky. Nebyl-li spotřebitel o takovém právu poučen prodávajícím, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a 14 dnů. Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady.

Doporučím vám tedy zásilku nepřevzít a v případě, že jste již zásilku převzala, tuto obratem poslat prodávajícímu zpátky. V obou případech bude nutné prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy informovat. Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na internetových stránkách, využijte tento formulář, v opačném případě můžete využít vzor pro odstoupení od smlouvy, který najdete na internetu.