Právo na vaší straně

Bydlení: Zálohy na služby

10.8.2016

Nesprávné vyúčtování služeb

Dobrý den, mám pronájem bytu se smlouvou za 12tis Kč. Ve smlouvě jsou rozepsané poplatky a zálohy na vodu a el. v částce 3900 Kč. Po ročním vyúčtování mam uhradit nedoplatek na vodě 20 000 Kč. A ve vyúčtování bylo za rok zaplaceno 7tis. za vodu. Což neodpovídá zálohám uvedených ve smlouvě. Mohu se nějak bránit? Děkuji za odpověď. s pozdravem Petr L.

Dobrý den,
ve Vašem případě záleží především na tom, zda máte smlouvu s poskytovatelem služeb, kterému jsou placeny zálohy, Vy osobně, nebo má tuto smlouvu pronajímatel bytu a Vy tyto zálohy platíte k jeho rukám. V případě, že platíte zálohy přímo poskytovateli, bylo by vhodné jej požádat o doložení rozpisu plateb a vysvětlení, k čemu konkrétně byly tyto Vaše platby využity. Pokud zasíláte platby pronajímateli, doporučujeme Vám jej kontaktovat a požádat o výpisy z účtů pro doložení, že Vaše zálohy skutečně byly včas odeslány poskytovateli služeb. Pokud tyto platby nebyly odeslány, požádejte pronajímatele o neprodlené kontaktování poskytovatele služeb a nápravu vzniklé situace. Pokud všechny platby proběhly řádně, bylo by vhodné kontaktovat poskytovatele a postupovat obdobně, jak již bylo řečeno výše, tedy doložit tyto výpisy z účtů a požádat o rozpis plateb a přehled jejich využití. V případě, že Vám z uvedených informací vyplyne, že částka, kterou požaduje poskytovatel, je požadována neoprávněně, samozřejmě nemáte povinnost cokoliv hradit, neboť by se ze strany poskytovatele jednalo o bezdůvodné obohacení.

Zpět do Bydlení