Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Zaměstnavatel mi odebral dovolenou

23.10.2018

Dovolená Předčasný důchod

dobrý den, doposud mám odpracovaný celý rok-3.12.2018 odcházím do předčasného důchodu a zaměstnavatel mě odebral 1,5 dne dovolené - má na toto jednání právo?

Dobrý den,

dle § 212 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přísluší zaměstnanci dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, pokud zaměstnanec za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Tzn. pokud odpracuje zaměstnanec u zaměstnavatele pouze 11 měsíců v roce, přísluší zaměstnanci 11/12 z dovolené sjednané v pracovní smlouvě.