Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Zaměstnavatel nevydává propustky k lékaři

19.4.2017

Lékař

Zamnestnavatel nám nechce vydávat propustky k lékaři ani proplacet ,musíme si nadelavat hodiny .které ztravime u lékaře mohou si to dovolit?

Dobrý den,

vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení je důležitou osobní překážkou v práci ve smyslu § 128 odst. 1 zákoníku práce. Patří mezi důležité osobní překážky v práci, při nichž se poskytuje pracovní volno za podmínek a v rozsahu uvedeném v Příloze k nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

Podle bodu 1 písm. a) přílohy se pracovní volno s náhradou mzdy poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Zaměstnavatel tudíž nemá právo na to, aby Vás nutil brát si dovolenou, či si vyšetření napracovávat.

S pozdravem

Vaše nároky.cz