Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Zaměstnavatel odmítá proplatit zdravotní prohlídku

31.3.2017

Lékař

muj zaměstnavatel mi nechce proplatit zdr.prohlídku až prý po 3 měsíční pracovní době .dělala jsem tam 10 dní protože zaměstnavatel má chování prasete děkuji

Dobrý den, vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení je důležitou osobní překážkou v práci ve smyslu § 128 odst. 1 zákoníku práce. Patří mezi důležité osobní překážky v práci, při nichž se poskytuje pracovní volno za podmínek a v rozsahu uvedeném v Příloze k nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

Podle bodu 1 písm. a) přílohy se pracovní volno s náhradou mzdy poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Pokud tedy prokážete, že vyšetření nebylo možné provést jindy než v pracovní dobu, náleží Vám náhrada.