Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Zaměstnavatel odmítá uhradit náhradu mzdy

2.11.2018

Výpovědní lhůta Náhrada mzdy

Dobrý den, dne 31.10. 2018 jsem ukončila nemocenskou. Paní doktorka mi vystavila lékařský posudek, že jsem pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost jako uklízečka. Tuto činnost jsem vykonávala před nástupem na nemocenskou. Tento posudek jsem zanesla zaměstnavateli. Zaměstnavatel mi sdělil, že jinou práci pro mě nemá a tudíž mi dá výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Od 1.11. do 30.11. mám dovolenou a od 1.12.2018 mi začne běžet výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, za kterou mi odmítá uhradit náhradu mzdy s tím, že škola jako příspěvková organizace není oprávněna náhradu mzdy vyplatit. Je to správné ?

Dobrý den,

podle § 222 odst.1 zákoníku práce náleží zaměstnanci za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Škola, jako zaměstnavatel, nemá žádné zvláštní postavení a máte nárok na náhradu mzdy.