Právo na vaší straně

Pojišťovny: Zamrzlá větev mi rozbila okno automobilu

4.12.2018

Ostatní

Dobrý den. Dne 2.12.2018 mi spadla namrzlá větev že stromu města na mnou placeném parkovišti a prorazila zadní okno mojí Octavie. Parkovací místo není města, patří jiné společnosti. Na úřadu města mi sdělili, že s odškodněním nemám počítat, že nemůžou za namrzlí strom. Mám nějakou šanci na odškodnění? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den.

Případy obdobného charakteru, kdy je škoda způsobena vyšší mocí nutno řešit vždy individuálně s ohledem na přírodní podmínky v okamžiku vzniku škody a s ohledem stav věci, jež škodu způsobila. Pokud povinná osoba, jež by byla odpovědná za vzniklou škodu, učinila všechna možná rozumná opatření, které po ni lze požadovat, aby vzniku škody zabránila, a dodržela tak zákonem stanovenou prevenční povinnost (například skrze provádění kontrol stavu stromů a jejich údržbu), odpovědnost za takto vzniklou škodu zde judikatura soudů nedovozuje. Pokud však povinná osoba nedodržela svou prevenční povinnost a neprovedla rozumná opatření k zabránění vzniku škody, odpovědnost za škodu by v tomto případě byla dovozena. Zda tedy byla prevenční povinnost splněna, či nikoli, je však již záležitostí posouzení znalců v daném oboru.