Právo na vaší straně

Bydlení: Zaplacení jistoty v domově s pečovatelskou službou

11.10.2018

Dědictví Kauce

Dobrý den. Matka žila v domově s pečovatelskou službou a musela složit jistotu ve výši dvou měsíčních nájmů. Maminka zemřela a domov mi sdělil, že dvouměsíční jistota bude součástí pozůstalosti. To by tak ani nevadilo, ale nemám dobré vztahy se svým bratrem. A jistotu jsem za maminku zaplatil já, mohu to dokázat výpisem z účtu. Postupuje domov správně a mám nějakou šanci své peníze dostat zpět? Děkuji.

Dobrý den,

z Vámi doložených informací vyplývá, že domov postupuje správně. Závazky, jako je zápůjčka ve formě jistiny, které doložíte v pozůstalostním řízení, by měl notář zohlednit při vypořádání dědictví.

Zpět do Bydlení