Právo na vaší straně

Pojišťovny: Započítávání práce v noci do renty

27.7.2017

Renta

Dobrý den.Započítávají se do tzv.renty přinemoci z povolání i práce v noci kterou bych v minulém zaměstnání ,kde nemoc vznikla,nevykonával?Do tiskopisu který každý měsíc posílám pojišťovně se píšou také přesčasy,dovolené atd.Děkuji za případnou odpověď.

Vážený pane,

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání nemoci z povolání přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání. Do zprávy pro pojišťovnu je nutné napsat veškeré příjmy, které po nemoci z povolání získáváte, tudíž i příplatky za noční práci, která by měla být započítána ve Vašem platovém výměru.

S pozdravem, Vaše nároky