Právo na vaší straně

4 nejčastější výmluvy aerolinek při zpoždění letu

28.6.2019

RADY A TIPY

Podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU by měly letecké společnosti platit cestujícím finanční odškodnění za zpožděný nebo zrušený let. Přicházejí proto s nejrůznějšími výmluvami, aby platit nemusely. To si však nenechte líbit a ověřte si, jestli vám letecká společnost říká pravdu, nebo na odškodnění máte skutečný nárok!

Finanční odškodnění totiž není zanedbatelná částka, zpravidla se jedná o 250 až 600 € na cestujícího, proto se nenechte odradit informací od leteckého dopravce, který vás možná odbyde jednou z níže zmíněných výmluv. O odškodnění můžete navíc žádat až 3 roky zpětně!

Mimořádná závada způsobená technickým problémem

Nejvíce častým problémem, kterým se letecké společnosti ohánějí, je mimořádná technická závada. Nenechte se však zmást, právě tuto větu totiž aerolinky nejvíce používají z jednoduchého důvodu, a to proto, že si jej cestující velmi často pletou s tzv. mimořádnou okolností. Na zpožděné lety kvůli mimořádné okolnosti se totiž nařízení Evropského parlamentu nevztahuje a letecká společnost tak cestující nemusí odškodnit.

POZOR, z 99 % se ze strany letecké společnosti opravdu jedná pouze o výmluvu a touto formou se cestující snaží zmást. Technická závada totiž mezi mimořádné okolnosti dle EU v drtivé většině případů nepatří.

Mimořádnou okolností mohou být například špatné povětrnostní podmínky či politická nebo jiná nestabilita země. Zkrátka se jedná o takové okolnosti, se kterými letecká společnost nemůže nic dělat.

Nepřízeň počasí, když je modrá obloha

Nepřízeň počasí nebo špatné povětrnostní podmínky sice patří do tzv. mimořádných okolností, je však potřeba si dát pozor na to, zda je tvrzení letecké společnosti o špatném počasí skutečně pravdivé. Jestliže vám totiž letecká společnost tvrdí, že let byl zpožděn nebo zrušen z důvodu nízké viditelnosti nebo silnému větru, ale vy víte, že venku byla modrá obloha nebo bezvětří, pravděpodobně se opět jedná o jednu z výmluv ve snaze se placení odškodnění vyhnout.

Indikátorem, že se ze strany letecké společnosti jedná o výmluvu, může být také fakt, že všechny ostatní lety z daného letiště odlétají bez problémů a dle časového plánu.

Chybí člen z řad letového personálu

Jednou z absurdnějších výmluv leteckých společností, kterou omlouvají zpoždění nebo zrušení letu, je nepřítomnost člena personálu. Ať už se však jedná o nemoc nebo neočekávanou okolnost, kvůli které se na pracoviště nedostavil, letecká společnost by měla s touto situací předem počítat a zajistit náhradní pracovníky.

Jiná situace je v případě, že ke zpoždění nebo zrušení letu dojde z důvodu neočekávané a náhlé zdravotní komplikace někoho z řad pasažérů. Tady letecká společnost samozřejmě odpovědnost za komplikace nenese a odškodnění nevyplácí – nemohla totiž nastalou situaci předpovídat.

Důvod zpoždění letu není znám

Nastat může také situace, že důvod zpoždění či zrušení neznáte, protože vám jej letecká společnost jednoduše neuvedla. V tomto případě se pravděpodobně jedná o okolnost, na základě, které by letecká společnost měla cestujícím finanční odškodnění vyplatit, jinak by přece neměla důvod informaci poškozeným pasažérům neposkytnout.

Chcete získat odškodnění za zpožděný let?

Nenechte se výmluvami leteckých společností zmást. Zadejte k nám let na posouzení a my zdarma ověříme, zda letecká společnost říkala pravdu.

ověřit zdarma nárok na odškodnění