Právo na vaší straně

5 nejčastějších výmluv leteckých společností

6.9.2016

RADY A TIPY

Letečtí dopravci nechtějí platit odškodnění, které je stanoveno směrnicí EU, a snaží se přít s nejrůznějšími výmluvami, aby se odpovědnosti za zpožděné a zrušené lety nepoctivě zbavili. Nenechte se však zmást a vždy si ověřte, zda skutečný důvod zpoždění či zrušení letu odpovídá tomu, co vám tvrdí letecká společnost.

Odškodnění v letecké dopravě se pohybuje od 250 do 600 €, proto se vyplatí mít se na pozoru! Abyste se nechali napálit, prozradíme vám 5 nejčastějších výmluv leteckých společností, které dopravci pravidelně zkouší na cestující.

1. Mimořádná technická závada

Vůbec nejčastější výmluvou je u zpožděných či zrušených letů uvedení důvodu mimořádné technické závady. Dopravci se tímto pojmem snaží poškozené cestující lstivě zmást a navodit v nich pocit, že komplikace vznikla na základě mimořádné okolnosti. Jestliže totiž ke zpoždění nebo zrušení letu dojde kvůli tzv. mimořádné okolnosti, letecká společnost nemusí odškodnění vyplácet.

Do tzv. mimořádných okolností lze zahrnout pouze komplikace, kterým nemohl dopravce ani při své nejvyšší snaze zabránit. Patří sem například politické nepokoje, stávka zaměstnanců letiště či nepřízeň počasí. Mimořádná technická závada však nepatří mezi mimořádné okolnosti a v 99% případů je pouze výmluvou, která má skrýt opravdový důvod, tedy klasikou technickou závadu.

Jestliže je let zrušen kvůli technické závadě, cestujícím naleží odškodnění až 600 € na osobu.

Žádejte odškodnění za zpožděný let!

2. Nepřízeň počasí při azurové obloze

Jak jsme si již výše uvedli, nepřízeň počasí patří mezi mimořádné události, kdy letecká společnost nemusí vyplácet odškodnění. Je však vhodné dát si pozor, zda skutečně za zrušený či zpožděný let mohou špatné meteorologické podmínky.

Jestliže letecká společnost tvrdí, že let byl zrušen například kvůli špatné viditelnosti, ale v době plánovaného odletu byla azurová obloha, s největší pravděpodobností se jedná pouze o výmluvu. Podobným příkladem může být i zrušení letu kvůli nepřízni počasí, i když všechny ostatní lety z letiště bez problémů odlétají.

3. Nemocná letuška není důvodem pro zpoždění

Mezi argumenty, kterými dopravci obhajují zpožděné či zrušené lety, patří i nemoc či pouhá nepřítomnost někoho z personálu. Letecká společnost by s takovouto situací měla předem počítat a zajistit, aby v případě potřeby byl k dispozici náhradní personál. Nejedenkrát jsme se totiž setkali s tím, že let byl zpožděn z důvodu, že náhradní letušky byly na palubě jiného letadla, které ještě na letišti nepřistálo.

Jinou situací samozřejmě je, když let musí být neočekávaně přerušen kvůli náhlým zdravotním komplikacím někoho z pasažérů, zde letecká společnost většinou skutečně nemohla komplikaci předvídat.

4. Stávka zaměstnanců letecké společnosti

Jestliže stávkují zaměstnanci letiště, jedná se o mimořádnou okolnost a letecké společnosti nemusí odškodnění za zpožděné či zrušené lety vyplácet. To však neplatí, když stávkuje personál samotných aerolinek. Tuto situaci má totiž letecký dopravce více méně ve svých rukou, a tedy zodpovídá za případné změny v leteckém řádu, které kvůli stávce mohly vzniknout.

Oprava k 21.5.2019 - Tuto příčinu nedávné rozhodnutí soudu přeřadilo do mimořádných okolností, nárok na doškodnění tedy bohužel nevzniká. 

5. Důvod neznámý

Není ani výjimkou, že letecká společnost při zpoždění nebo zrušení letu neuvede důvod vůbec. Cestující se příčinu často nedozví, ani když se aktivně ptá letištního personálu. V takovém případě je však potřeba mít se na pozoru. S největší pravděpodobností se totiž nejedná o mimořádnou okolnost, ale o technickou závadu či jinou komplikaci, u které má letecká společnost povinnost cestujícím vyplatit finanční kompenzaci. Proč by jinak skutečný důvod zamčovala.

Třešnička na závěr: Letiště má večerku

Frankfurt a další německá letiště mají tzv. večerku, po které již letadla nemohou z ranvejí odlétat. Hodiny leteckého klidu jsou od 22:00 do 6:00. Některé letecké společnosti však plánují své lety natolik nerozumně, že noční klid nestihnou a musí čekat 8 hodin na znovu zprovoznění letiště. Za tvz. večerku sice dopravci skutečně nemohou, ale za svůj letový řád ano. Plánování letu například půl hodiny před uzavřením letiště je tedy jasným pochybením dopravce a cestujícímu při zpoždění náleží odškodnění.

Zpozdil se vám let?

Došlo ke zpoždění letu, ale dopravce se jen vymlouvá a nechce platit odškodnění? Pomůžeme vám! Zdarma posoudíme, zda máte nárok na finanční kompenzaci. Stačí vyplnit dotazník pod odkazem níže.

POSOUZENÍ PŘÍPADU ZDARMA