Právo na vaší straně

Kdy máte nárok na vrácení rezervačního poplatku?

3.11.2016

RADY A TIPY

Realitní kanceláře si často neoprávněně ponechávají rezervační poplatky, i když na ně nemají nárok. Jedná se většinou o situace, kdy kupující z nějakého důvodu od rezervační smlouvy odstoupí a ke koupi nebo pronájmu nedojde. V takové chvíli by měla realitní kancelář poplatek kupujícímu vrátit, v praxi se tak bohužel často neděje.

Chcete získat rezervační poplatek zpět?

Čeho se týká rezervační smlouva?

Rezervační smlouva se většinou týká prodeje nebo pronájmu nemovitosti a v českém prostředí se většinou uzavírá mezi kupujícím či pronajímatelem a realitní kanceláří. Rezervační smlouva by měla zajistit kupujícímu, že nemovitost se po dobu trvání smlouvy nebude nabízet jiným zájemcům. Součástí rezervační smlouvy je většinou i rezervační poplatek, který se při podpisu skládá realitní kanceláři.

Vrácení rezervačního poplatku

Prvně je důležité si říci, že osud rezervačního poplatku musí být v rezervační smlouvě vždy jasně a srozumitelně stanoven, pokud tomu tak není, měl by být rezervační poplatek vrácen. Realitní kanceláře jsou však povětšinou s touto skutečností seznámeny, a proto ve smlouvě ujednání týkající se rezervačního poplatku stanovují.

V rezervačních smlouvách je často sjednáno, že rezervační poplatek se vztahuje k ujednání o smluvní pokutě. Realitní kanceláře si tak rezervační poplatek ponechávají ve chvíli, kdy z nějakého důvodu kupující nebo budoucí pronajímatel od rezervační smlouvy odstoupí a nedojde k podpisu smlouvy o koupi či pronájmu nemovitosti. Na takovéto jednání však realitní kancelář ve většině případů nemá nárok a je povinna rezervační poplatek vrátit.

Výše uvedené vyplývá z principu, že realitní kancelář nemůže kupujícího k podepsání smlouvy o koupi nutit. Na základě toho by neměla mít ani právo, aby se z rezervačního poplatku stala smluvní pokuta. I když tento bod mnoho rezervačních smluv obsahuje, dle zákona ve většině případů není platný a ze strany realitní kanceláře by mělo dojít k vrácení rezervačního poplatku. Pokud by tak neučinila, mohlo by se jednat o neoprávněné obohacení z její strany.

Chcete zpět získat rezervační poplatek?

Kdy má realitní kancelář na rezervační poplatek nárok?

Realitní kancelář má na rezervační poplatek nárok tehdy, pokud skutečně dojde k podpisu smlouvy o koupi nemovitosti mezi kupujícím a prodávajícím (případně podepsání nájemní smlouvy), přičemž podmínkou je, aby započtení rezervačního poplatku realitní kanceláři bylo v rezervační smlouvě jasně stanoveno.

Pozor! Pokud by byla realitní kancelář majitelem nemovitosti, situace by byla poněkud jiná a nárok na nevrácení rezervačního poplatku by jí mohl náležet i v jiných případech. U většiny prodejů nemovitostí tomu však tak není a realitní kancelář je pouze v roli zprostředkovatele.

Realitní kanceláři náleží jen jedna finanční odměna

Na konec je ještě důležité upozornit, že realitní kancelář může provizi či rezervační poplatek, jednoduše jakoukoliv finanční odměnu, obdržet pouze od jedné strany. Ze zákona není možné, aby zprostředkovatel ve stejné věci vykonával činnost pro dvě osoby najednou. Realitní kanceláři tedy může náležet buď rezervační poplatek, nebo provize od prodávajícího za zprostředkování služeb. Protiprávní jednání tedy nastává ve chvíli, kdy si realitní kancelář nechá zaplatit od prodávajícího a zároveň i inkasuje poplatek od kupujícího.

Nenechte se realitní kanceláři okrást! Pomůžeme Vám získat rezervační poplatek zpět!

PŘÍKLAD:

Manželé Novákovi podepsali s realitní kanceláří rezervační smlouvu. Po několika dnech však v bance zjistili, že jím nebude poskytnuta již předschválená hypotéka a tedy nemají na zaplacení nemovitosti dostatek financí. Od rezervační smlouvy tedy z těchto důvodů odstoupili a očekávali vrácení rezervační poplatku. Realitní kancelář však poplatek vrátit odmítala a argumentovala tím, že se z něj stala smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy.

Jednání realitní kanceláře však bylo protiprávní a manželé Novákovi mají na vrácení rezervačního poplatku nárok.

Měli jste s realitní kanceláří podobný problém? Nevrátila Vám rezervační poplatek, i když k podpisu kupní smlouvy nedošlo? Obraťte se na nás. Pomůžeme Vám Vaše peníze získat zpět! Zadejte nám Váš případ a my zdarma posoudíme, zda jsme Vám schopni pomoci. Nebojte se, právníka zaplatíme za vás!

ZADAT PŘÍPAD K POSOUZENÍ ZDARMA