Právo na vaší straně

Letecká doprava – lhůty a výše odškodnění

26.2.2016

RADY A TIPY

V případě, že byl Váš let opožděn o více než 3 hodiny nebo byl zcela zrušen, nebyli vpuštěni na palubu letadla pro nadměrnou rezervaci letenek nebo Vaše letadlo přesměrovali na jiné letiště, máte právo na odškodnění podle nařízení EU. Nárok na kompenzaci dle tohoto nařízení Vám nevzniká pouze v případě tzv. mimořádných okolností, což jsou takové, kterým nebyl letecký dopravce schopen zabránit. Jedná se většinou o počasí či stávku, ale výjimkou nebývá ani pták v motoru letadla.

Dopravce by Vás měl odškodnit také v případě, že Vám byla snížena přepravní třída nebo při ztrátě, poškození či zpoždění Vašeho zavazadla. Pro oprávnění nároku náhrady škody ve výše zmíněných situacích musíte dodržet lhůty, které jsou stanoveny. Výše odškodnění se následně odvíjí od délky letu či hodnoty zavazadla.

LHŮTY:

DO 7 DNÍ - musíte písemně u leteckého dopravce reklamovat poškozené zavazadlo. Lhůta začíná ode dne jeho převzetí.

DO 21 DNÍ - musíte písemně u dopravce reklamovat zpožděné zavazadlo. Lhůta začíná ode dne jeho zpožděného doručení.

21 DNÍ - od příletu letadla je ztracené zavazadlo považováno opravdu za ztracené a lze žádat náhradu škody.

DO 2 LET - musíte žádat odškodnění za ztracené zavazadlo, jinak Váš nárok zaniká.

3 ROKY - máte na podání žaloby na zaplacení za zpoždění letu, zrušení letu, odepření na palubu letadla nebo snížení přepravní třídy. Lhůta začíná ode dne letu.

ODŠKODNĚNÍ

250 EUR pokud je let opožděn o 3 hodiny a více a délka letu je kratší než 1500 km.

400 EUR pokud je let opožděn o 3 hodiny a více v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska a délka letu je delší než 1500 km nebo letu mimo EU, který je dlouhý 1500 - 3500 km.

600 EUR pokud je let opožděn o 3 hodiny a více a délka letu je větší než 3500 km.

AŽ 35 600 Kč za ztracené nebo poškozené zavazadlo.

30 % ceny letenky u všech letů o délce do 1 500 kilometrů, pokud Vám byla snížena přepravní třída.

50 % ceny letenky u letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů, pokud Vám byla snížena přepravní třída.

75 % ceny letenky u letů o délce více než 3 500 kilometrů, pokud Vám byla snížena přepravní třída.

Odškodnění u zrušených letů a u odepření nástupu na palubu letadla se vypočítává obdobně jako u zpožděných letů, tj. dle délky trasy letu.

Ověřte si zdarma nárok na odškodnění