Právo na vaší straně

Výpověď dohodou je výmysl zaměstnavatelů

2.10.2018

RADY A TIPY

Výpověď dohodou vůbec neexistuje, i přesto ji za rok dostanou tisíce zaměstnanců. Tento pojem nejenže zákoník práce vůbec nezná, ale dokonce ani sám o sobě nedává smysl. Výpověď dohodou totiž spojuje dva neslučitelné termíny, tedy výpověď a dohodu.

Jaký je rozdíl mezi výpovědí a dohodou?

Hlavní rozdíl mezi výpovědí z pracovního poměru a dohodou o ukončení pracovního poměru je to, kolik lidí dokument podepisuje. Zatímco výpověď je podávána na popud jednoho subjektu, bud zaměstnavatele, nebo zaměstnance, a je na ni potřeba pouze jeden podpis, dohoda je, jak už i její název napovídá, dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a pro její platnost je potřeba dvou podpisů.

Pro ještě lepší objasnění je výpověď dobrovolné rozhodnutí jedné strany (zaměstnavatele, nebo zaměstnance), se kterou druhá strana nemusí souhlasit, a i přesto je platná, zatímco dohoda je dobrovolné rozhodnutí dvou subjektů, kteří se zněním dohody souhlasí.

Příklad výpovědi za strany zaměstnavatele

Zaměstnanec se stal pro zaměstnavatele nadbytečným, protože jeho pracovní pozice byla zrušena. Zaměstnanec proto od zaměstnavatele dostal výpověď z nadbytečnosti. Takovouto výpověď podepisuje pouze zaměstnavatel a zaměstnanci je jen doručena. Zaměstnanci však ze zákona náleží odstupné ve výši 1 – 3 měsíčních platů.

Příklad dohody o ukončení pracovního poměru

Zaměstnavatel si se zaměstnancem z osobního hlediska nerozumí, proto se oba dohodnou, že bude lepší pracovní poměr ukončit. Toto rozhodnutí je oboustranné, jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec s ním souhlasí. Dokument je podepsán zaměstnavatelem i zaměstnancem. Pokud zaměstnanec s ukončením pracovního poměru nesouhlasí, dokument nemusí podepisovat a k ukončení pracovního poměru nedojde.

Proč zaměstnavatele dávají výpověď dohodou?

Na základě výše popsaného tedy vyvstává otázka, proč vlastně zaměstnavatelé výpověď dohodou zaměstnancům dávají, když se jedná o nesmysl. Odpověď není složitá: chtějí vydělat, respektive se jednoduše zbavit zaměstnance bez nutnosti platit odstupné.

Jelikož špatně zažité spojení výpověď dohodou v sobě nese slovo výpověď, zaměstnanec automaticky předpokládá, že se jedná o výpověď, a proto si myslí, že s ní musí souhlasit. Dokument nazvaný výpověď dohodou tedy bez rozmyslu podepíše, čímž se pravděpodobně připraví o nárok na odstupné.

Jak postupovat?

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci předloží k podepsání výpověď dohodou a zaměstnanec s ukončením pracovního poměru nesouhlasí, neměl by dohodu o výpovědi podepisovat a svůj postoj zaměstnavateli oznámit. Pokud s ním chce zaměstnavatel ukončit pracovní poměr a má k tomu zákonný důvod (zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze ze zákonem stanovených důvodů, v opačném případě by se jednalo o neoprávněnou výpověď), musí mu dát výpověď ze strany zaměstnavatele a zaměstnanci většinou vzniká nárok na odstupné.

Zajímají vás podobné články? Staňte se fanouškem naší stránky na facebooku a budete vedět o vašich nárocích více → https://www.facebook.com/VaseNaroky/