Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: 12ti měsíční odstupné

4.12.2018

Ukončení pracovního poměru Pracovní úraz

Dobrý den. Koncem ledna jsem utrpěl pracovní úraz, nemocenska od 2/2018, v cervenci jsem nasledkem urazu podstoupil operaci ramene, nemocenska pro pracovni uraz byla ukončena 30.11.2018. Dnes probehla kontrola u závodního lékaře, který mě uschopnil avšak dopsal, že má být ruka ještě měsíc bez větší zátěže. Ve firmě mi oznámili, že pro mně nyní nemají vhodnou práci, že mám jít domů a behem týdne se mi ozvou zda vybírám dovolenou nebo se mnou rozvazuje firma pracovní poměr. Moje otázka zní zda při uschopneni k praci lékařem a omezením na měsíc mi při výpovědi náleží minimálně 12 mesicni odstupné či nikoliv? Děkuji za odpověď

Dobrý den.

Pokud není možné, aby Vás zaměstnavatel převedl na jinou práci, a jestliže je bude Váš pracovní poměr ukončen, vzniká nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnanci pouze v případě, že je pracovní poměr skončen z důvodu § 52d zákoníku práce, který dovozuje nárok na odstupné za předpokladu, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. K rozvázání pracovního poměru přitom může dojít jak výpovědí, tak dohodou.