Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Dluží mi 38 000 Kč na mzdě

11.12.2018

Nevyplacená mzda Spor se zaměstnavatelem

Dobrý den, před osmi lety jsem pracoval u firmy E... a.s., která mi posléze dlužila 38 000 Kč na mzdě. Firma šla do insolvence a já jsem přihlásil svojí pohledávku (38 tis.). Insolvenční řízení s firmou bylo zahájeno v květnu roku 2012, během řízení žádný ze zástupců firmy nereagoval, nikdo se nikdy nedostavil a byl velký problém i s doručováním. Na začátku roku 2013 byl na firmu vyhlášen konkurs. Na konci dubna 2014 byl konkurs zrušen pro nedostačující majetek. Během konkursu to probíhalo podobně jako v insolvenci - problém s doručováním, nikdo nereagoval. Já se tedy ptám, jaké jsou mé možnosti ohledně získání peněz dnes? Je možné peníze vymáhat po někom ze stat. organu firmy (firma zanikla)? podat žalobu, nebo jít skrze exekuci? Lze uplatnit seznam přihlášených pohledávek v insolvenci jako exekuční titul? Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,

dnes členové statutárního orgánu ručí za splnění povinností společnosti v úpadku, jestliže tak rozhodne soud. Před rokem 2014, byli jednatelé odpovědni za škodu, kterou způsobili korporaci porušením povinnosti vyplívajících z právních předpisů, té se však mohli dovolávat jen členové společnosti nebo insolvenční správce.

Výpis ze seznamu přihlášek je exekučním titulem.