Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Doplácení zaměstnavatele do průměrného platu

4.12.2018

Nárok na rentu Ostatní

Dobrý den chtěl jsem se zeptat před 10 lety jsem měl pracovní úraz amputace prstů přišití palce a poškození šlach na pravé noze druhá operace není možná a mám bolesti. Pravidelně chodím do ambulance bolesti a tam mi bylo zděleno, že se to už nezlepší. Doktor mi navrhl, že si mám požádat o důchod. kdybych dostal částečný důchod musí mi zaměstnavatel doplácet do průměru platu?

Dobrý den.

Předně je nutné podotknout, že uplatňování Vašeho nároku může být problematické s ohledem na to, že se pracovní úraz stal již před tak dlouhou dobou, zejména co se týče otázky příčinné souvislosti Vašeho pracovního úrazu a újmy vzniklé tímto úrazem. Za dobu deseti let mohlo dojít ke zhoršení předmětného zdravotního stavu nesouvisející s pracovním úrazem, z tohoto hlediska pak může být dokazování jasné příčinné souvislosti složité, a je třeba s tímto počítat. Obecně však platí, že pokud v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání nejste schopen pracovat v takovém rozsahu jako před vznikem tohoto úrazu, a z tohoto důvodu došlo k poklesu Vaší mzdy, máte nárok na tzv. rentu, neboli náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, jež je vyplácena ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem, kterého jste dosahoval před vznikem pracovního úrazu, a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu. K současnému výdělku se Vám připočítává i případný invalidní důchod, který pobíráte ze stejného důvodu. Náhrada za ztrátu na výdělku by se přitom snížila o přiznanou výši invalidního důchodu.