Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Jak se bránit při snížení renty

8.7.2018

Nemoc z povolání Renta

Reaguji na zhora uvedenou situaci V roce 2014 mi přiznali nemoc z povolání poškození sluchu vlivem hlučného prostředí oboustranná těžká percepční nedoslýchavost 60:,2% a přiznali mi rentu 14200 Kč. Po 3 létech na PÚ FM jsem rok pracoval ve sběrném dvoře na obci z výdělkem 15000 Kč při první výplatě. Nyní od 1.5.2018 jsem opět na PÚ FM a Kooperativa mi poslala 8200 Kč a pokles odduvonili výdělkem posledního zaměstnání. Cítím se poškozen a nevím jak se bránit.

Dobrý den,

bohužel bez možnosti nahlédnout do relevantních podkladů nejsme schopni situaci kvalifikované posoudit. Neváhejte si však zadat případ na Vašenároky.cz

S pozdravem, Vaše nároky.cz