Právo na vaší straně

Pojišťovny: Kdo hradí ošetření?

17.12.2018

Plnění pojišťovnou Pojistné plnění

Dobrý den. Chci se zeptat, jak to je s úhradou ambulantního ošetření u zubaře, při vyraženém zubu. Syn šel se třídou do divadla. Jeho spolužák se točil a syn do něj strčil. Chlapec přišel o 'dvojku' zub(nikoli mléčný, ale druhý) Chci se zeptat, kdo hradí ambulantní oșetření při takovémto úrazu. (Nevím zda přišel o celý zub, či jeho část). Každopádně jsem byla učitelkou, která za děti zodpovídala informována, že náklady spojené s ambulantním ošetřením jdou za mnou. Mám za to že by toto měla hradit lékaři zdravotní pojišťovna. Prosím o objasnění a děkuji za odpověď.

Dobrý den,

i když se to tak na první pohled nemusí zdát, jde o poměrně složitou otázku. Obecným pravidlem je, že ošetření platí pojišťovna. Ta však může požadovat náhradu po osobě odpovědné za újmu na zdraví. Tady je ale otázkou, zda došlo k nedodržení povinnosti učitelem, který jako takový má odpovědnost za zdraví a chování svých žáků, nebo ne.

Primárně tedy hradí zákrok pojišťovna, která má dále právo vymáhat částku na odpovědné osobě. Pokud by ji vymáhala po Vás, tak můžete argumentovat porušením povinnosti na straně školy, resp. učitelky zodpovídající za děti. Jak bude daná situace posouzena bohužel nejde s jistotou tvrdit.

S pozdravem

Vaše nároky.cz