Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Náhradu za ztrátu na výdělku po ukončení pracovní neschopnosti

12.10.2018

Nemoc z povolání Nárok na rentu

Dobrý den, již tři roky pobírám náhradu za ztrátu na výdělku po ukončení pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem, ale za tuto dobu na mé pozici došlo k výraznému nárůstu mzdy (stanovené zákonem), je možné požádat o přepočet renty? Zaměstnavatel byl VSČR. Také bych se chtěla zeptat na valorizaci renty v roce 2019, zda bude valorizována také o částku navýšení vyměřovacího základu u starobních důchodů, nebo pouze o 3,4 procenta. Velice děkuji za odpověď.

Dobrý den. Co se týče přepočtu renty, tak zákon přímo nehovoří o takovéto situaci. Nejbližší ustanovení říká, že je možno žádat změnu výše renty při: „…podstatné změně poměrů poškozeného rozhodných pro výši renty…“ (§ 271u odst. 1 Zákoníku práce). Pod toto ustanovení by pak mělo být možno podřadit i situaci, kdy se platy ve Vašem oboru výrazně zvýšily.

Co se týče valorizace renty v roce 2019, tak nařízení vlády upravující rentu v tomto roce bude teprve v následujících měsících přijato, takže není zcela jisté, jestli bude brát v potaz i starobní důchody nebo pouze aktuální 3,5 %.