Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nárok na dovolenou ve zkušební době a vrácení nákladů na zdravotní prohlídku

27.11.2018

Dovolená Lékařská prohlídka

Dobrý den, jsem ve zkušební době a potřebovala bych volno na přestěhování.Zaměstnavatel tvrdí, že na 2 dny neplaceného volna za tímto účelem nemám nárok. J sou to zrovna poslední dny v tété zkušení době. Nemám jinou možnost. Mám nárok též na vrácení finančních prostředků za zdravotnéí prohlídku, které jsem vydala před nástupem do zaměstnání, kdyby mi dal zaměstnavatel výpově´d, nebo já jemu? Před skončením zkušební lhůta nebo během ní? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud jste se se zaměstnavatelem nedohodla prostřednictvím pracovní smlouvy jiným způsobem, měl by zaměstnavatel vstupní prohlídku proplatit.

Nárok na dovolenou máte i ve zkušení době. Přestože zaměstnanec neodpracoval v jednom pracovním poměru nepřetržitě 60 dní má nárok na dovolenou za odpracované dny. Tato část se vypočítá jako jedna dvanáctina nároku za každých odpracovaných 21 dnů v kalendářním roce.

S pozdravem

Vašenároky.cz