Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nárok na odstupné a na rentu při nezpůsobilosti výkonu práce po pracovním úrazu

22.11.2018

Nárok na odstupné Nárok na rentu

Dobrý den, v roce 2017 se mi stal pracovní úraz ze kterého mám trvalé následky po 14měsících jsem nastoupila do práce, po prohlídce u závodního lékaře . posudek.... práce způsobilá ale jen v případě s odlehčením na LHK .Papír mám napsaný jen na půl roku. Nastoupila jsem na stejné místo s úlevami .Ale i tak mě ruka bolí a nemůžu ji pořádně využívat a otéká mi. Z Chirurgie jsem odeslaná na RHB byli mi i napsaný medikačně léky. Po dokončení jdu opět na chirurgii na kontrolu. Jako samoživitelka si nemohu dovolit marodit tak budu jen docházet na RHB a brát léky. Tak bych se chtěla zeptat jestli mám nárok na odstupné a rentu pokud bych už nemohla dál vykonávat tuto práci. .Na prosto netuším jak postupovat . Děkuji

Dobrý den,

abyste měla nárok na odstupné, muselo by dojít k ukončení pracovní poměru ze strany zaměstnavatele Vám adresovanou výpovědí. Zaměstnavatel tak může učinit za předpokladu, že zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí.

Obecně platí, že zaměstnanec může vykonávat pouze práci takovou, která neohrožuje jeho zdraví. Důležitou roli zde však hrají právě lékařské posudky vydané poskytovatelem pracovnělékařských služeb, kterými zaměstnanec zdravotní nezpůsobilost konat dosavadní práci prokazuje. Zaměstnavatel je v případě výkonu práce, kterou není zaměstnanec dle lékařského posudku schopen vykonávat pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, povinen zaměstnance převést na jinou vhodnou práci. Pokud by takovou práci zaměstnavatel neměl, vznikla by překážka na jeho straně a náležela by Vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Tento důvod by právě zaměstnavatele mohl motivovat k tomu, aby Vám dal výpověď dle § 52 písm. d), se kterou by bylo spojeno odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Případně by bylo možno pokusit se se zaměstnavatelem za stejných podmínek uzavřít dohodu o rozvázání pracovní poměru.

Zároveň by bylo možno postupovat tak, že v případě, kdy by Vám zaměstnavatel neumožnil po předložení lékařského posudku, dle kterého nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví, výkon jiné, pro Vás vhodné, práce do 15 dnů, mohla byste se zaměstnavatelem okamžitě zrušit pracovní poměr a náležela by Vám náhrada vždy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.