Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Nárok na proplacení dovolené ve zkušební době

8.7.2018

Dovolená Zkušební lhůta

Nárok na dovolenou ve zkušení době. Dobrý den pracovní poměr začal 1.5.2018 a skončí 3.7.2018, zkušení doba je do 31.7.2018. Mám za tuto dobu nárok na proplacení dovolené?

Dobrý den,

nárok na dovolenou se řídí obecnými ustanoveními o dovolené bez ohledu na zkušební dobu. Platí tedy, že zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Pokud zaměstnanci právo na dovolenou za kalendářní rok nevzniklo, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší mu dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Pro konkrétní posouzení toho, na kolik dnů dovolené tedy máte nárok, bychom potřebovali znát přesný počet odpracovaných dnů.

S pozdravem

Vaše nároky.cz