Právo na vaší straně

Bydlení: Oprava bytu na náklady majitele?

25.10.2018

Pronajatý byt Ostatní

Dobrý den. Pronajal jsem si byt přes RK, bohužel byt je v devastujicim stavu po předchozím nájemci a navíc byl zamořen štěnicemi a odhadovaná cena rekonstrukce podle mě přesahuje 50.000kč, majitel mi slevil jeden nájem(5000kč) a předchozímu nájemci vzal z kauce 2000kč pro mě na vymalování bytu (vymalování celého bytu odhaduji na 15.000 jelikož je třeba i srovnat zdi. Nevím, jestli se dá po realitce požadovat zpět provizi, nebo popřípadě udělat rekonstrukci na náklady majitele, bohužel ve smouvě mám že jsem byt převzal v pořádku, jelikož šlo o existenční problém, zatím jsem ze svých nákladů vyměnil baterie a udělal komplet záchod, ale finance došly. Díky za radu. S pozdravem K.

Dobrý den,

ve Vašem případě záleží zejména na tom, co všechno bylo ujednáno ve Vaší nájemní smlouvě a zda stav bytu této smlouvě odpovídá. Pokud došlo při předání bytu rovněž k podpisu předávacího protokolu a vy jste jej podepsal s tím, že v bytě nejsou žádné závady, půjde tato skutečnost rovněž k Vaší tíži.

Zároveň v případě bytu nezpůsobilého k nastěhování nebo obývání platí, že pokud je tento byt nezpůsobilý k nastěhování nebo je ve stavu, který neodpovídá sdělení pronajímatele, máte právo odmítnout se nastěhovat. Pokud se nastěhujete, musíte bez zbytečného odkladu po pronajímateli vyžadovat splnění smlouvy – tedy zajištění způsobilosti bytu, pokud reálný stav bytu smlouvě neodpovídá. Pokud jste však tento stav bytu znal již před uzavřením smlouvy, anebo jste stav bytu v době uzavření smlouvy neznal, protože jste si byt neprohlédl, ačkoliv Vás pronajímatel řádně a včas vyzval k prohlídce, výše uvedené se neuplatní. Jestliže tedy došlo dle Vašeho názoru v souvislosti s uvedeným k porušení povinnosti na straně pronajímatele, máte nárok na přiměřenou slevu z nájemného, dokud nebude vada odstraněna.

Zároveň Vám nedoporučujeme provádět bez souhlasu pronajímatele a uzavřené dohody s ním v bytě žádné stavební úpravy. Obecně totiž platí, že tyto úpravy jsou prováděny na Váš náklad a nevzniká Vám automaticky nárok na jejich úhradu ze stany pronajímatele. Naopak po Vás pronajímatel ještě může při skončení nájmu požadovat, abyste byt uvedl (opět na Vaše náklady) do původního stavu. Bohužel bychom však pro konkrétnější radu potřebovali znát veškeré dokumenty, které byly z Vaší strany podepsány, a faktický stav bytu.

Zpět do Bydlení