Právo na vaší straně

Pojišťovny: Pojišťovna odmítá vyplácet rentu

28.6.2018

Renta Pracovní úraz

Dobrý den,v roce 2002 jsem měl pr.úraz a byla mi amputována levá noha.Byl mi přiznán inv.důchod a renta.Před 2 roky mě přeřadily do 2.tř,ID z důvodů obezity.Kooperativa,ačkoli jsem jí všechny dokumenty pravidelně zasílal,letos přišla s tím,že potřebuje můj souhlas k nahlédnutí do zdr.dokumentace aby si mohla nechat vypracovat posudek od soudního znalce a ten jsem jí udělil(jinak mi prý přestanou vyplácet rentu).A teď mi přišlo,že mi zastavují výplatu renty pro obecné chronické onemocnění,které by mě vyřazovalo z původního zaměstnání(traťový dělník).S žádnou chorobou se neléčím,k lékaři chodím jen na pravidelné kontroly a občas s obyčejnou nemocí nebo úrazem.Jediné co jim může vadit je tedy ono přeřazení do 2.st.ID pro obezitu.Mohou takto postupovat?A jak se mohu bránit?Odvolání jsem už sepsal a odeslal na Kooperativu.Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

z Vámi uvedeného lze dovozovat, že pojišťovna namítá tzv. podstatnou změnu poměru podle ustanovení § 271u zákoníku práce, jež stanoví, že změní- li se podstatně poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností. Přístup pojišťovny je tedy legitimní a v praxi často uplatňovaný pro náhrady, které se vyplácají dlouhodobě v řádu let. Pokud na základě znaleckého posudku dojde ke změně zdravotního stavu poškozeného zaměstnance, které mu znemožňují výkon práce, kterou konal před vznikem škody a která byla určující pro zjištění průměrného výdělku před vznikem škody, může dojít ke snížení či zrušení výplaty renty (viz Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 227/2002). Pojišťovna zřejmě tedy tvrdí, že z důvodu zdravotního stavu (obezity – či invalidity) byste dnes nebyl schopen vykonávat stejnou práci předešlé zaměstnání z roku 2002 (tratového dělníka) a proto Vám odmítá vyplácet rentu.

Východiskem může být vypracování vlastního znaleckého posudku s opačným stanoviskem a opětovné vymáhání nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vůči odpovědnému zaměstnavateli v soudním řízení. Hlubší právní analýzu, lze však poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace. Pokud budete mít pocit, že Vás pojišťovna na plnění neoprávněně zkrátila, zadejte si případ přes naše internetové stránky (https://www.vasenaroky.cz/zadat-pripad) a my jej rádi posoudíme.