Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Přišla mi pouze 1/3 výplaty

29.11.2018

Spor se zaměstnavatelem Ukončení pracovního poměru

Dobrý den, zaměstnavatel mi neplatil příplatek za sobotu během několika měsíců. Výplata chodila i později než měla. Zaměstnavateli jsem podala okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel mi však žádost nechtěl přijmout a podepsat. S ukončením a vyrozuměním, že již v pondělí nepřijdu a pošlu žádost poštou srozuměn byl, dokonce i všem ostatním oznámil, že jsem mu dala výpověď. Nicméně ani po zaslání ukončení poštou si obálku nepřevzal a vrátila se mi zpět. Na to mi poslal pouze třetinovou výplatu za minulý měsíc za ušlý zisk, protože jsem nepřišla do práce. Má na to nárok nebo se mohu nějak bránit?

Pěkný den,

Podle § 337 odst. 3 zákoníku práce, je písemnost určená zaměstnavateli doručena jeho převzetím. Pod pojmem „převzetí“ v tomto případě rozumíme to, že se písemnost dostala do sféry dispozice zaměstnavatele a zaměstnavatel tak má objektivně možnost se s jejím obsahem seznámit. Pokud byl dopis uložen na poště, měl zaměstnavatel možnost si jej vyzvednout a seznámit se s jeho obsahem a k převzetí tak již došlo. V případě, který ovšem popisujete, došlo k doručení už na pracovišti, kdy zaměstnavatel odmítl převzetí, reálně se totiž seznámil s obsahem okamžitého zrušení pracovního poměru. Nejlepší by bylo, pokud by jste měla svědky události na pracovišti, aby se doručení snáze prokázalo.

S pozdravem

Vaše Nároky.cz