Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Úroky za neproplacenou dovolenou

18.10.2018

Dovolená Ukončení pracovního poměru

Pokud mi byvaly zamestnavatel neproplatil dovolenou ve vyplatnim terminu z duvodu vypovedi mohu po nem pozadovat uroky zprodleni?

Dobrý den.

Pracovněprávní vztah je vztah smluvní a tak jako každá jiná smlouva má svoje dlužníky a věřitele. Zaměstnavatel je dlužníkem, co se týče mzdy a tak jako každý jiný dlužník může být i s tímto plněním v prodlení. Po dlužníku, který je v prodlení může věřitel (zaměstnanec), který řádně splnil svoje povinnosti, požadovat úroky z prodlení a to i když nebyly úroky z prodlení ve smlouvě výslovně stanoveny (tzv. zákonné úroky z prodlení).

Zaměstnavatel je v prodlení až uplynutím doby splatnosti. Pokud není ve smlouvě stanovený dřívější datum, tak je náhrada mzdy splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na náhradu mzdy.