Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Ze mzdy je strhávaná exekuce

4.12.2018

Ostatní Spor se zaměstnavatelem

dobry den, zamestnavatel mi strhaval ze mzdy prednostni exekuci [zdrav.poj.] a exekutorovi neposlal ani korunu. Vse si nechaval. Je nejaka sance, abych nemusel exekuovanou castku platit znovu? dekuji

Dobrý den.

Zodpovězení Vašeho dotazu záleží na více faktorech. Předně je třeba klást si otázku, zda současně s exekučním řízením neprobíhá řízení insolvenční. V takové situaci totiž exekuci nelze provést, přičemž v případě exekuce vedené způsobem srážek ze mzdy se provedením exekuce rozumí až jejich vyplácení na účet soudního exekutora. Obecně tak zaměstnavateli zůstává povinnost srážky ze mzdy provádět, nicméně je nesmí je vyplatit, až do doby, kdy dojde k případnému zastavení insolvenčního řízení a odmítnutí či zamítnutí insolvenčního návrhu. Poté má zaměstnavatel povinnost předmětné srážky soudnímu exekutorovi vyplatit. Obecně má však zaměstnavatel ze zákona povinnost součinnosti vůči exekutorovi. Při jejím porušení mu může být uložena pořádková pokuta, či na něj může být podána poddlužnická žaloba. Zásadní je však okamžik, od kterého Vašemu zaměstnavateli povinnost vyplácení srážek vzniká, přičemž v zásadě se tak děje od okamžiku vyrozumění o právní moci exekučního příkazu. Ve Vašem případě je tak vhodné nejprve zjistit, zda neexistuje určitá překážka, jež zaměstnavateli neumožňuje částku vyplácet, nebo zda jednání zaměstnavatele představuje porušení jeho zákonem stanovené povinnosti.