Právo na vaší straně

Bydlení: Zhodnocení jistiny

31.5.2018

Pronajatý byt Kauce

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně nájemní smlouvy a NOZ. S přítelkyní máme necelý rok pronajatý byt. Majitelka trvala na předávání nájemného v hotovosti vždy nejpozději do 25. dne měsíce oproti daňovému dokladu, který sice podepsala, ale nechtěla ho podepsat od nás. Předání jsme vždy uskutečnili mezi 15. až 20. dnem měsíce. Nicméně s majitelkou bylo vždy velmi obtížné se dohodnout na předání, často předání zrušila chvíli (2 hodiny až půl hodiny) před ním, muselo se odkládat. Nepříjemné, ale budiž. Pak se nad nás nastěhoval hlučný soused (hlasitá hudba, rušení nočního klidu). Majitelku jsme požádali o pomoc, NOZ ji tuto povinnost ukládá v rámci § 2205 (bod "c"). Žádali jsme ji, aby nám zajistila jméno majitele bytu (nastěhovaný je nájemník), že bych tuto situaci rád řešil s majitelem, s policíí až pokud by to k ničemu nevedlo. O pomoc jsme ji žádali proto, že bytové jednotky nejsou viditelně označené, a tak nejsem schopen zjistit majitele v náhledu do katastru. Odpověď majitelky byla taková, že si mám majitele najít v katastru nebo to řešit s policií. Také nepříjemné, ale budiž. Poté jsme z nástěnky ve společných prostorách domu zjistili, že je přes týden k dispozici vyúčtování záloh. V nájemní smlouvě je uvedeno, že pronajimatel má povinnost bezodkladně předat kopii vyúčtování nájemci. Nestalo se i přesto, že majitelka si vyúčtování převzala v garážích bytového domu, stačilo zazvonit. Paradoxně si u nás byla druhý den vyzvednout nájem, ale o vyúčtování se nezmínila. Musel jsem se jí na to zeptat, až pak jsem obdržel kopii. I tohle je nepříjemné, tím více, když se to nasčítá, ale budiž. Vrchol byl, když nám majitelka bez jakékoliv průpravy poslala dodatek ke smlouvě, kterým chtěla navýšit nájem. Nazvala to 'dohodou'. Dohoda s parametry oznámení. Neproběhla kolem návrhu žádná komunikace, nic, prostě oznámení. To už jsme s přítelkyní nevydrželi a všechno jsme jí to napsali do mailu. Slušně a jasně, s požadavkem na efektivnější komunikaci, na vstřícné partnerské vztahy. Dodatek jsme byli ochotní podepsat s tím, že se majitelka zaváže, že o další rok prodlouží smlouvu. Šlo jenom o formalitu, protože k podpisu dodatku by došlo přesně dva měsíce před koncem smlouvy, v platnost by tedy vešel s novou smlouvu. Dodatek musela poslat s vědomím této skutečnosti, musela mít v plánu prodloužit. Majitelka se však začala vztekat, že se ji nelíbí, jak s ní jednáme, a za týden nám příšlo oznámení o neprodloužení nájemní smlouvy. V praxi jsme tedy vyhozeni za projevení názoru o jejím nedůsledném přístupu. Co mě zajímá je výše úroku, kterou bych po majitelce měl požadovat jako příslušenství jistiny. Nechci se pouštět do nějakých soudních tahanic, ale s jejím přístupem a arogancí je mi jasné, že jakýkoliv úrok odmítne. Nikde jsem nenašel zmínku o ukončeném procesu, který by úročení řešil. A nejsem v situaci, kdy si můžu dovolit soudní náklady. Jistina 16 500 Kč. Podle ČNB byl v srpnu 2017 průměrný úrok bankovních úvěrů domácnostem cca 9,4 %, úvěrů na bydlení cca 4,2 %, hypoteční úroky cca 2,4 %. Revolvingy, kreditní karty jsou jeden extrém u 20 %, úroky z držení hodnoty na běžném účtu nebo termínované vklady jsou druhý extrém u 1% až 0,01 %. Hypotéku na 16 500 nikdo neposkytuje aextrémy jsou extrémy. Prosím o zhodnocení situace a případnou radu. Děkuji.

Dobrý den,

přesnou výši úroku zákon nestanovuje, obecně však říká, že má přihlížet k tomu, za jaký úrok půjčují banky v místě bydliště. Již delší dobu však můžeme počítat s cca 10 %, což odpovídá tomu, co i vy píšete ( 9,4 % u bankovních úvěrů). Úrok z jistiny ve vašem případě by tedy za rok měl být okolo 1650 Kč.

Pokud by však na bytě došlo k nějakému poškození, mohla by majitelka bytu jistinu krátit. Krácení by však musela podložit skutečnou výší škody.

Neprodloužit smlouvu na byt však má majitelka v tomto případě právo, i když k neprodloužení došlo za nepříjemných okolností.

Zpět do Bydlení